Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1
777 96 11 66
info@appc.cz

Mzdový software

Programové vybavení M3P3 pro zpracování mezd a personalistiky

Poskytujeme systém pro zpracování mezd a personalistiky s označením Mzdy M3 a Personalistika P3 (zkráceně též „M3P3“). Systém je implementován do nejrůznějších typů organizací pro vedení mezd a personalistiky. Útvary pro řízení lidských zdrojů (personální útvary) a mzdové účtárny využívají daný systém pro kompletní vedení a zpracování mezd i personalistiky.

Zajišťujeme úplnou instalaci a zavedení informačního systému M3P3.

Ručíme za zapracování platné legislativy, mzdových předpisů a dalších zákonných norem.

Nabízíme našim klientům nadstandardní podporu systému M3P3 a organizujeme zaškolení budoucích uživatelů informačního systému jak v našich prostorách, tak u zákazníků.

Přizpůsobíme informační systém M3P3 nejrůznějším požadavkům našich zákazníků.

Reagujeme pružně.

Systém M3P3 je vůči svému okolí naprosto otevřený pro jakékoli požadované elektronické vstupy i výstupy a umožňuje propojení na:

  • službu e-Podání (rozhraní ČSSZ pro příjem vybraných formulářů)
  • všechny tuzemské elektronické bankovní systémy
  • na několik desítek účetních systémů
  • portál VZP, portál zdravotních pojišťoven, portál ZP MVČR
  • daňový portál EPO České daňové správy
  • informační statistické systémy (Informační systém o platech, Informační systém o průměrném výdělku – Trexima, Hayes, atd.)
  • elektronické docházkové systémy (cominfo, OKBase)