Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1
777 96 11 66
info@appc.cz

Personalistika

Předmětem dodávky služeb v oblasti zpracování personální agendy je personální poradenství a zejména vedení:

  • Personálních spisů zaměstnanců
  • Osobních (vstupních) dotazníků
  • Pracovních smluv
  • Manažerských smluv
  • Dohod o mzdě
  • Dohod o pracovní činnosti a o provedení práce
  • Dohod o hmotné zodpovědnosti
  • Dohod o mlčenlivosti
  • Změn pracovněprávních smluv a dohod zaměstnanců